İncelemeler - Soruşturmalar

Rektörlük tarafından veya Fakülte Dekanlıkları tarafından başlatılan İncelemelerde veya Soruşturmalarda kullanılacak örnek formlara buradan ulaşabilirsiniz...