Amaç ve Hedefler

A. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİNİN AMAÇ VE HEDEFLERİ: 

Üniversitemizin menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları engelleyici tedbirleri zamanında alarak hukuki uyuşmazlıkları en aza indirmek, Üniversitemiz mevzuatının ve idari işlerinin güncel mevzuata uygun olarak düzenlenmesini ve yürütülmesini sağlamak, kurumun taraf olduğu uyuşmazlıklarda hak ve menfaatlerini korumaktır. 

Hukuk Müşavirliğinin işleyişinde kurumsal anlayışı yerleştirmek, çalışanların mesleki deneyim ve etik değerlerini geliştirmek ve hizmet kalitesini artırmak, güvene dayalı bir çalışma ortamı yaratmak başlıca hedefimizdir.

B. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLERİ:

Misyon ve vizyon çerçevesinde mevzuatla müşavirliğimize verilen görevleri verimli ve hızlı bir şekilde sonuçlandırmaya çalışmak ve bunu sürdürmek için gerekli tedbirleri almak, prensipli hizmet sunmak temel politika ve önceliklerimizdir.